san pack marketing samsher computer karjat समशेर कॉम्पुटर कर्जत

20150320_230004

20150320_230046

20150320_230140

20150320_230217

20150320_231317

20150320_231329

20150320_232030

20150320_232130

20150320_232134

20150320_232358

20150320_232403

20150320_233349

20150320_233403

20150320_233743

20150320_234550

20150320_234602

20150320_234736

20150320_234851

20150320_235444

20150320_235459

20150321_000137

20150321_000147

20150321_000239

20150321_001747

20150321_001753

20150321_001800

20150321_002142

20150321_002243

20150321_002910

20150321_002930

20150321_003200

20150321_003315

20150321_003323

20150321_003339

20150321_003344

20150321_103602

20150321_103609

20150321_103618

नमस्कार
संप्यक बोर्ड कर्जत मधील मेन ठिकाणी लावले.
बस डेपो, मेन रोड, लसी दुकान, लाईट पोल, पान टपरी इ.
श्रीकांत सर, काळे सर, राहुल सर, गवळी सर व श्री गणेश आठरे सर
(LLC Ahmednagar) यांनी मार्केटिंग साठी आम्हाला फार मदत केली व मार्केटिंग साहित्य दिले. आपले सर्वांचे समशेर कॉम्पुटर कर्जत आभारी आहे.
धन्यवाद

20150321_103634

20150321_115724

20150321_115726