समशेर कॉम्पुटर कर्जत MS-CIT मध्ये गुणवंत विध्यार्थी सन – २०१३

समशेर कॉम्पुटर कर्जत MS-CIT मध्ये गुणवंत विध्यार्थी सन – २०१३
दर वर्षी उतुंग निकालाची परंपरा ……
11

न्यू इंग्लिश स्कूल व जुनियर कॉलेज, कोरेगाव – शिक्षक दिन साजरा – समशेर कॉम्पुटर कर्जत

न्यू इंग्लिश स्कूल व जुनियर कॉलेज,कोरेगाव शिक्षक दिन साजरा – समशेर कॉम्पुटर कर्जत

शाळेतील सर्व शिक्षकांना प्रमाणपत्र व पेन देऊन सत्कार करण्यात आला

समर्थ माध्यमिक व जुनियर कॉलेज कर्जत शिक्षक दिन साजरा – समशेर कॉम्पुटर कर्जत

समर्थ माध्यमिक व जुनियर कॉलेज कर्जत शिक्षक दिन साजरा – समशेर कॉम्पुटर कर्जत

शाळेतील सर्व शिक्षकांना प्रमाणपत्र व पेन देऊन सत्कार करण्यात आला

सौ सोनाबाई नामदेवराव सोनमाळी कन्या विद्यामंदिर कर्जत – शिक्षक दिन साजरा – समशेर कॉम्पुटर कर्जत

20130905_075556
20130905_080539

20130905_075735

20130905_075609
20130905_082657

20130905_084442

20130905_081708

20130905_082636

20130905_081120

शिक्षक दिन साजरा – समशेर कॉम्पुटर कर्जत

प्रमाणपत्र व पेन शिक्षकांना दिले

सौ सोनाबाई नामदेव कन्या विद्यामंदिर कर्जत