SAMSHER COMPUTER KARJAT राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंतीच्या निमिताने चित्रकला स्पर्धा

SAMSHER COMPUTER KARJAT राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंतीच्या निमिताने चित्रकला स्पर्धा
इ. ९ वी चे विधायार्थी

Samsher Computer Karjat शाळेत कार्यक्रम – 9 वी आणि १० वीच्या ICT विषयाचा संपूर्ण अभ्यासक्रम आता MS-CIT मध्ये समाविष्ठ

कर्जत मध्ये सर्व शाळेत कार्यक्रम – 9 वी आणि १० वीच्या ICT विषयाचा संपूर्ण अभ्यासक्रम आता MS-CIT मध्ये समाविष्ठ

१) समर्थ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कर्जत
२) कन्या विद्या मंदिर कर्जत

समशेर कॉम्पुटर कर्जत MS-CIT मध्ये गुणवंत विध्यार्थी सन – २०१३

समशेर कॉम्पुटर कर्जत MS-CIT मध्ये गुणवंत विध्यार्थी सन – २०१३
दर वर्षी उतुंग निकालाची परंपरा ……
11

न्यू इंग्लिश स्कूल व जुनियर कॉलेज, कोरेगाव – शिक्षक दिन साजरा – समशेर कॉम्पुटर कर्जत

न्यू इंग्लिश स्कूल व जुनियर कॉलेज,कोरेगाव शिक्षक दिन साजरा – समशेर कॉम्पुटर कर्जत

शाळेतील सर्व शिक्षकांना प्रमाणपत्र व पेन देऊन सत्कार करण्यात आला

समर्थ माध्यमिक व जुनियर कॉलेज कर्जत शिक्षक दिन साजरा – समशेर कॉम्पुटर कर्जत

समर्थ माध्यमिक व जुनियर कॉलेज कर्जत शिक्षक दिन साजरा – समशेर कॉम्पुटर कर्जत

शाळेतील सर्व शिक्षकांना प्रमाणपत्र व पेन देऊन सत्कार करण्यात आला

सौ सोनाबाई नामदेवराव सोनमाळी कन्या विद्यामंदिर कर्जत – शिक्षक दिन साजरा – समशेर कॉम्पुटर कर्जत

20130905_075556
20130905_080539

20130905_075735

20130905_075609
20130905_082657

20130905_084442

20130905_081708

20130905_082636

20130905_081120

शिक्षक दिन साजरा – समशेर कॉम्पुटर कर्जत

प्रमाणपत्र व पेन शिक्षकांना दिले

सौ सोनाबाई नामदेव कन्या विद्यामंदिर कर्जत